Wykonanie projektów graficznych na potrzeby książkomatów

Rozeznanie rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50000,00 PLN netto na zadanie pod nazwą: „Wykonanie projektów graficznych na potrzeby książkomatów”.

Dokumentacja dotycząca rozeznania rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego :