Unieważnienie postępowania

Działając na podstawie Rozdziału XVII pkt 1 ppkt 1.3. oraz pkt 3, Zamawiający informuje, iż unieważnił postępowanie dotyczące “Organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli Biblioteki Raczyńskich w Norwegii” bez wyboru oferty ze względu na konieczność modyfikacji zakresu zamówienia.