Spotkanie informacyjne

Na spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Operatorów Programów Funduszy norweskich i i EOG omówione zostały założenia projektu “Sztuczna inteligencja w służbie książki”. Uczestnicy zapoznani zostali także z postępem prac i planowanymi wydarzeniami. Elementem spotkania była wycieczka po Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.