Spotkanie partnerów projektu

29 marca 2022 odbyło się spotkanie partnerów projektu: NORLA, Miasto Poznań, Instytut Książki, Literacka i Biblioteka Raczyńskich.

Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe efekty projektu. Rozmawiano również o dalszych etapach, w tym m.in. o finale Festiwalu Ludzie Książki.