Rozpoznanie rynku

Przedmiotem zapytania jest organizacja wizyty studyjnej 2 przedstawicieli NORLA w Poznaniu w ramach projektu „Sztuczna inteligencja w służbie książki”, realizowanego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021 roku.