Rozpoznanie rynkowe

Rozpoznanie rynkowe wraz z załącznikami na opracowanie projektów graficznych związanych z organizacją wydarzeń: Festiwalu Ludzie Książki i Festiwal Ludzie Książki w Drodze na potrzeby projektu „Sztuczna inteligencja w służbie książki” realizowanego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021 roku.

Pliki do pobrania:

Rozpoznanie_rynku
Zał. 1_formularz oferty
Harmonogram_zał_nr_2_do_umowy
tabela_obliczeniowa