Organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli Biblioteki Raczyńskich w Norwegii

Rozpoznanie rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50000 PLN netto, na zadanie pod nazwą: Organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli Biblioteki Raczyńskich w Norwegii.

Dokumenty zaktualizowane:

Dokumenty: