Organizacja Festiwalu Ludzie Książki – zaproszenie do złożenia oferty

Biblioteka Raczyńskich zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Organizacja Festiwalu Ludzie Książki wraz z komponentem Ludzie Książki w Drodze”.
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 zł i mniejszej niż progi unijne znajduje się w zakładce Zamówienia oraz na stronie internetowej bip.poznan.pl.