Ocena merytoryczna wniosków do Działania 2 zakończona!

program kultura

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach I naboru wniosków do Działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Decyzją Pana Premiera Prof. Piotra Glińskiego dofinansowanie otrzymało 14 projektów na kwotę 3 705 882 EUR, co wyczerpuje w całości alokację na konkurs w I naborze. 

Do oceny merytorycznej w konkursie zakwalifikowało się 57 projektów, które zostały ocenione przez Komitet Ekspertów złożony z ekspertów polskich i norweskich. Przygotowana przez ekspertów lista rankingowa, była przedmiotem dyskusji Komitetu Selekcyjnego, który w dniu 17 lipca 2020 r. przyjął Uchwałę w sprawie projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W załączeniu przedstawiamy listę dofinansowanych projektów w ramach I naboru wniosków do Działania 2 Programu „Kultura”