Licencja na system biblioteczny obsługujący książkomaty

Rozpoznanie rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50.000,00 PLN netto, na zadanie pod nazwą: “Licencja na system biblioteczny obsługujący książkomaty”

Dokumenty:

Rozponanie_rynku_system_ksiazkomaty

Zał.-1_formularz-oferty