Deklaracja Dostępności

Biblioteka Raczyńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://inteligentnabiblioteka.pl/

Data publikacji: 2021-09-06
Data aktualizacji: 2021-09-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2021-11-08

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Fechner, jaroslaw.fechner@bracz.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 88 58 906. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnościami

Biblioteka Raczyńskich, nowy gmach, Al. Marcinkowskiego 23
Stanowisko wypożyczeń dla osób z niepełnosprawnością wzroku: Wypożyczalnia I piętro, tel. 61 88 58 910
Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
Najbardziej dogodne wejście do budynku znajduje się na dziedzińcu, na tyłach zabytkowego gmachu – wejście od strony pl. Wolności 19 (należy wejść przez bramę, przejść do połączenia starego gmachu z nowym budynkiem – wejście znajduje się po prawej stronie), nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie na przycisk.
W budynku znajduje się winda głośnomówiąca z napisami w alfabecie brajla.
Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na poziomie 0 przy szatni oraz na II piętrze.
Pozostałe dostosowania wewnątrz budynku:
– plany tyflograficzne znajdują się przy wejściu od pl. Wolności, w Wypożyczalni na I piętrze oraz w przestrzeni Informatorium na II piętrze
– system informacji głosowej i orientacji Step Hear znajduje się w Wypożyczalni na I piętrze przy ladzie wypożyczalni dla osób z niepełnosprawnościami wzroku
– pętla indukcyjna znajduje się na II piętrze przy ladzie Informatorium
– specjalistyczne urządzenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku:
W wypożyczalni na I piętrze przy stanowisku dla osób z niepełnosprawnością wzroku prowadzimy obsługę czytelników w zakresie wypożyczania książek z dużą czcionką, książek brajlowskich, filmów z audiodeskrypcją oraz nagrywamy książki mówione w formacie CZYTAK, DAISY i MP3. Udzielamy również pomocy przy obsłudze specjalistycznych urządzeń: stanowisk komputerowych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, monitorów oraz klawiatury brajlowskiej, powiększalnika wideo Compact 7 HD, programu powiększającego ZoomText, przenośnego dotykowego wyświetlacza graficznego Dot View, drukarki brajlowskiej i Auto-lektora. W czytelni multimedialnej na II piętrze znajduje się powiększalnik z automatycznym czytnikiem My Reader.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
Przed wejściem od Alei Marcinkowskiego znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

Dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnościami
 1. Biblioteka Raczyńskich, stary gmach, pl. Wolności 19
  Do 30 listopada 2021 roku budynek wyłączony z użytkowania, z uwagi na trwające prace modernizacyjne.
 2. Biblioteka Raczyńskich, nowy gmach, Al. Marcinkowskiego 23
  Stanowisko wypożyczeń dla osób z niepełnosprawnością wzroku: Wypożyczalnia I piętro, tel. 61 88 58 910
  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Najbardziej dogodne wejście do budynku znajduje się na dziedzińcu, na tyłach zabytkowego gmachu – wejście od strony pl. Wolności 19 (należy wejść przez bramę, przejść do połączenia starego gmachu z nowym budynkiem – wejście znajduje się po prawej stronie), nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie na przycisk.
  W budynku znajduje się winda głośnomówiąca z napisami w alfabecie brajla.
  Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na poziomie 0 przy szatni oraz na II piętrze.
  Pozostałe dostosowania wewnątrz budynku:
  – plany tyflograficzne znajdują się przy wejściu od pl. Wolności, w Wypożyczalni na I piętrze oraz w przestrzeni Informatorium na II piętrze
  – system informacji głosowej i orientacji Step Hear znajduje się w Wypożyczalni na I piętrze przy ladzie wypożyczalni dla osób z niepełnosprawnościami wzroku
  – pętla indukcyjna znajduje się na II piętrze przy ladzie Informatorium
  – specjalistyczne urządzenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku:
  W wypożyczalni na I piętrze przy stanowisku dla osób z niepełnosprawnością wzroku prowadzimy obsługę czytelników w zakresie wypożyczania książek z dużą czcionką, książek brajlowskich, filmów z audiodeskrypcją oraz nagrywamy książki mówione w formacie CZYTAK, DAISY i MP3. Udzielamy również pomocy przy obsłudze specjalistycznych urządzeń: stanowisk komputerowych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, monitorów oraz klawiatury brajlowskiej, powiększalnika wideo Compact 7 HD, programu powiększającego ZoomText, przenośnego dotykowego wyświetlacza graficznego Dot View, drukarki brajlowskiej i Auto-lektora. W czytelni multimedialnej na II piętrze znajduje się powiększalnik z automatycznym czytnikiem My Reader.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Przed wejściem od Alei Marcinkowskiego znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 3. Filia Naramowicka dla dorosłych i dzieci, ul. Rubież 14a/37
  Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia znajduje się na parterze, posiada wejście bezprogowe, wewnątrz znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózku.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Wzdłuż chodnika przy ul. Rubież został wyznaczony pas parkingowy. Ogólnodostępne miejsca postojowe znajdują się w oddaleniu ok. 50 m od wejścia do filii.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 4. Filia Wildecka dla dorosłych, ul. Robocza 4a
  Przed wejściem do budynku na schodach zamontowana została betonowa rampa najazdowa. Wypożyczalnia i czytelnia znajdujące się na parterze są dostępne, natomiast filmoteka, która znajduje się na piętrze, z uwagi na brak windy nie jest dostępna.
  Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 5. Filia 2 dla dorosłych i dzieci, os. Oświecenia 59
  Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia mieści się na piętrze pawilonu. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępna winda głośnomówiąca z napisami brajla. Wejście do filii jest bezprogowe.
  Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Budynek otoczony jest przez osiedlowe parkingi. Najbliższe miejsca postojowe znajdują się naprzeciw filii w odległości ok. 50 m. W oddaleniu ok. 100 m wyznaczone zostało miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 6. Filia 3 dla dorosłych, ul. Jackowskiego 30
  Filia mieści się na parterze starej kamienicy, aby wejść, należy pokonać kilka stopni.
  Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy szpitalu położniczym przy ul. Polnej lub przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 7. Filia 4 dla dorosłych, ul. Lodowa 4
  Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Najbardziej dogodne wejście do lokalu znajduje się na tyłach budynku. Przy głównych drzwiach wejściowych zamontowany został dzwonek, przywołany pracownik otwiera furtkę na podwórze. Na tyłach budynku znajduje się bezprogowe wejście, w pobliżu którego umieszczono ladę wypożyczeń oraz windę z napisami w alfabecie brajla. Wejście główne do lokalu na poziomie parteru, posiada próg o wysokości 15 cm.
  Toaleta dla osób poruszających się na wózkach usytuowana jest na piętrze.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 8. Filia 6 dla dorosłych i dzieci, ul. Tomickiego 14
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  Do budynku prowadzą trzy szerokie schody z antypoślizgową nawierzchnią. Filia znajduje się na parterze bloku mieszkalnego. Niewielka powierzchnia nie pozwala na poruszanie się na wózku.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 9. Filia 8 dla dorosłych, ul. Osinowa 14/16
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  Filia mieści się na piętrze, budynek nie posiada windy, do placówki prowadzą dwubiegowe schody ażurowe.
  Do filii można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 10. Filia 11 dla dorosłych, Chwaliszewo 17/23
  Filia znajduje się na parterze, do budynku prowadzi betonowa pochylnia wyposażona w poręcze, przed wejściem do lokalu znajdują się dwa stopnie.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się po drugiej stronie ulicy, na chodniku w strefie czerwonej, ok. 200 m od wejścia do filii.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 11. Filia 11dz dla dzieci, Al. Marcinkowskiego 23
  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Wejście do filii jest bezprogowe, na szklanych drzwiach zamontowany został system wzywania pomocy Call Hear (aktywacja przyciskiem).
  Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się w gmachu głównym na poziomie 0 przy szatni, należy przejść wejściem wewnętrznym prowadzącym z filii przez galerię Atanazego.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Przed wejściem od Alei Marcinkowskiego znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 12. Filia 12 dla dorosłych, ul. Arciszewskiego 27
  Budynek niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  Do budynku prowadzą kilkustopniowe schody z poręczą. Filia dla dorosłych znajduje się na parterze, wewnątrz można poruszać się bez utrudnień.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 13. Filia 14 dla dorosłych i dzieci, os. Bolesława Chrobrego 117
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia mieści się w pawilonie Domu Kultury „Dąbrówka”. Do budynku prowadzą dwunastostopniowe schody. Wewnątrz do części dla dorosłych dojście bez barier. Dostęp do części dziecięcej jest utrudniony, ponieważ znajduje się na poziomie przyziemia, należy zejść schodami.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Najbliższe wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w odległości ok. 80 m od wejścia głównego do budynku.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 14. Filia 15 dla dorosłych i dzieci, ul. Fabianowo 2
  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia znajduje się na parterze, do wejścia prowadzi metalowa rampa wjazdowa wyposażona w
  poręcze. Wewnątrz znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchu.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Z boku budynku, przy wejściu na pocztę, znajduje się parking dla czytelników i klientów poczty.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 15. Filia 16 dla dorosłych i dzieci, ul. Muszkowska 1A
  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia jest usytuowana na parterze, posiada wejście bezprogowe.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Na tyłach budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 16. Filia 17 dla dorosłych i dzieci, ul. 28 Czerwca 1956 r. 213/215
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  Do budynku prowadzą kilkunastostopniowe schody. Filia znajduje się w piwnicy, aby do niej dotrzeć, należy pokonać kolejne kilkanaście stopni.
  Przed głównym wejściem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 17. Filia 20 dla dzieci, ul. Słowackiego 28
  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia mieści się na parterze, posiada podjazd z ulicy dla wózków oraz wejście bezprogowe. W razie potrzeby istnieje możliwość otwarcia obu skrzydeł drzwi.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Oznaczone miejsce parkingowe znajduje się przy ulicy, w pobliżu wejścia do biblioteki.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 18. Filia 22 dla dzieci, ul. Dmowskiego 37
  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia jest usytuowana na piętrze. Do budynku prowadzi podjazd, w wejściu nie ma progu. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się winda oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Oznaczone miejsce parkingowe znajduje się przy ulicy, w pobliżu wejścia do budynku.
  W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 19. Filia 23 dla dzieci, ul. Hetmańska 41
  Wejście do biblioteki znajduje się na poziomie parteru, ma próg o wysokości ok. 15 cm oraz szeroki stopień ułatwiający wjazd wózkiem. Z uwagi na to, że lokal posiada dwie pary drzwi, które mogą utrudniać swobodne poruszanie na wózku, przy drzwiach zewnętrznych zainstalowano dzwonek. Istnieje możliwość przywołania pracownika, który przytrzyma drzwi. Niewielka powierzchnia filii w znaczący sposób ogranicza poruszanie się na wózku.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 20. Filia 26 dla dorosłych i dzieci, ul. Błękitna 1/7
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia mieści się na piętrze, budynek nie posiada windy.
  Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Najbliższe ogólnodostępne miejsce parkingowe znajduje się w pobliżu wejścia do biblioteki.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 21. Filia 32 dla dzieci, os. Armii Krajowej 84
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  Filia znajduje się w piwnicy bloku mieszkalnego. Do wejścia prowadzi kilkanaście schodów.
  Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Najbliższe ogólnodostępne miejsce parkingowe znajduje się przed blokiem, w pobliżu wejścia do biblioteki.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 22. Filia 35 dla dorosłych i dzieci, ul. Druskiennicka 32
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  Filia mieści się w przyziemiu Szkoły Podstawowej nr 62. Wejście znajduje się na tyłach budynku, prowadzi do niego kilka schodów. Aby dotrzeć do biblioteki, należy zejść schodami w dół. Wewnątrz lokalu można poruszać się bez utrudnień.
  Do placówki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Najbliższe ogólnodostępne miejsce parkingowe znajduje się na tyłach szkoły, w pobliżu wejścia do biblioteki.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 23. Filia 36 dla dorosłych i dzieci, ul. Gen. Stanisława Maczka 14
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Biblioteka usytuowana na tyłach pawilonu, prowadzą do niej bardzo wysokie schody. Filia znajduje się na piętrze, budynek nie posiada windy.
  Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Przy sąsiadującym bloku znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 24. Filia 38 dla dorosłych i dzieci, ul. Ognik 20 B
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  Filia jest usytuowana na piętrze pawilonu, budynek nie posiada windy, do biblioteki prowadzą schody zewnętrzne.
  Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W odległości ok. 100 m od budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 25. Filia 39 dla dorosłych specjalizacja: sztuka, ul. Wroniecka 15
  Budynek niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  Filia znajduje się na piętrze, prowadzą do niej strome schody, budynek nie posiada windy.
  Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 26. Filia 42 dla dorosłych, os. Pod Lipami 108a
  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Wejście główne znajduje się na poziomie parteru, jest bezprogowe. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się winda oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Filia mieści się na piętrze, po lokalu można poruszać się bez utrudnień.
  Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono wzdłuż Alei Pod Lipami, w oddaleniu ok. 30 m od wejścia głównego do budynku.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 27. Filia 46 dziecięca ul. Arciszewskiego 27
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  Do budynku prowadzą kilkustopniowe schody z poręczą. Dostęp do części dziecięcej jest utrudniony, ponieważ filia znajduje się na poziomie przyziemia i aby do niej się dostać, należy zejść schodami.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 28. Filia 47 dla dorosłych, os. Przyjaźni 120 ODK „Słońce”
  Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia znajduje się na parterze pawilonu, posiada wejście bezprogowe, do budynku prowadzi betonowy podjazd. Niewielka powierzchnia biblioteki w znaczący sposób ogranicza poruszanie się na wózku.
  Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W filii nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 29. Filia 48 dla dzieci, os. Jagiellońskie 32
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  W chwili obecnej w filii została zawieszona działalność biblioteczna.
 30. Filia 49 dla dzieci, os. Pod Lipami 108a
  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Wejście główne znajduje się na poziomie parteru, jest bezprogowe. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się winda oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Filia mieści się na parterze, w lokalu można poruszać się bez utrudnień.
  Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono wzdłuż Alei Pod Lipami, w oddaleniu ok. 30 m od wejścia głównego do budynku.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 31. Filia 50 dla dorosłych, os. Kosmonautów 118 ODK „Orbita”
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  Filia mieści się na piętrze pawilonu, budynek nie posiada windy, do biblioteki prowadzą wyłącznie schody. Na parterze przy wejściu głównym znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.
  Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono przy ulicy ok. 30 m od budynku. Ogólnodostępny parking znajduje się bezpośrednio przy budynku, ok. 15 m od drzwi głównych.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 32. Filia 51 dla dorosłych i dzieci, os. Lecha 15
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  Filia znajduje się na półpiętrze bloku mieszkalnego. Do budynku prowadzi betonowy podjazd. Wejście do biblioteki jest utrudnione, możliwe po pokonaniu znacznego uskoku. Brak możliwości wjazdu wózkiem.
  Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się naprzeciwko wejścia do budynku.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 33. Filia 52 dla dorosłych i dzieci, os. Czecha 59
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia znajduje się na parterze budynku Gimnazjum nr 26 i XVII LO. Do wejścia głównego prowadzi kilkanaście schodów. Dojście do filii korytarzem bez barier. Rozmiar lokalu całkowicie uniemożliwia poruszanie się na wózku.
  Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
 34. Filia 53 dla dzieci, ul. Robocza 4a
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Przed wejściem do budynku na schodach zamontowana została betonowa rampa najazdowa. Filia dziecięca, która znajduje się na piętrze, z uwagi na brak windy nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 35. Filia 55 dla dorosłych i dzieci, os. Zwycięstwa 125
  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia mieści się na piętrze. Na parterze znajduje się winda, dostępna z zewnątrz budynku. Droga do biblioteki została oznaczona, dojście korytarzem bez barier. Wejście do lokalu bezprogowe, wewnątrz znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przed budynkiem na parkingu ogólnodostępnym.
  W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 36. Filia 56, ul. Galileusza 8
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  Filia znajduje się na piętrze pawilonu, budynek nie posiada windy, do biblioteki prowadzą ażurowe schody zewnętrzne.
  Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 37. Filia 57 dla dzieci, os. Przyjaźni 120 ODK „Słońce”
  Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia znajduje się na parterze pawilonu, posiada wejście bezprogowe, do budynku prowadzi betonowy podjazd.
  Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 38. Filia 59 dla dzieci, ul. Osinowa 14/16
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia znajduje się na piętrze, budynek nie posiada windy.
  Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W filii nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 39. Filia 61 dla dorosłych specjalizacja: muzyka, ul. Wroniecka 15
  Budynek niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
  Filia znajduje się na piętrze, prowadzą do niej strome schody, budynek nie posiada windy.
  Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 40. Filia 62 dla dorosłych i dzieci, os. Jana III Sobieskiego 103
  Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Filia mieści się na parterze, posiada wejście bezprogowe. Teren pawilonu z jednej strony jest usytuowany wyżej względem drogi, jednak przy wszystkich dojściach znajdują się podjazdy z poręczami.
  Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono z boku pawilonu we wnęce, w odległości ok 10-15 m od wejścia. Ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się przy ulicy, w pobliżu wejścia do lokalu.
  W filii nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 41. Filia 63 dla dorosłych i dzieci, ul. Żonkilowa 34
  Filia znajduje się na parterze budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.
  Do wejścia głównego prowadzi podjazd. Dojście do biblioteki jest niedogodne z powodu konieczności pokonania znacznych odległości. Przemieszczanie podczas przerw lekcyjnych bywa bardzo utrudnione.
  Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 42. Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84
  Stanowisko kontaktowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze: Kasa/Informacja.
  Zapewniamy asystę jednego z pracowników merytorycznych.
  Jeśli potrzebujesz wsparcia napisz: muzeumhs@bracz.edu.pl .
  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Najbardziej dogodne, bezprogowe wejście do budynku znajduje się od ul. Zamkowej, z boku zabytkowego gmachu. Na drzwiach zamontowany został system przyzywania Call Hear (aktywacja przyciskiem), drzwi otwierane są przez pracowników po wezwaniu dzwonkiem.
  W budynku znajduje się winda z napisami w alfabecie brajla.
  Toaleta damska przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, natomiast toaleta męska na poziomie -1 (dojazd windą, bez barier).
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W muzeum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 43. Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14
  Zapewniamy asystę w poruszaniu się w przestrzeni naszego gmachu.
  Jeśli potrzebujesz wsparcia napisz: Krzysztof.Klupp@bracz.edu.pl .
  Parter dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Z uwagi na to, że budynek posiada dwie pary drzwi, które mogą utrudniać swobodne poruszanie na wózku, przy drzwiach zewnętrznych zainstalowano dzwonek. Istnieje możliwość przywołania pracownika, który przytrzyma drzwi.
  Zbiory i eksponaty znajdują się na piętrze, budynek nie posiada windy osobowej.
  Istnieje możliwość zwiedzania wystaw czasowych, znajdujących się na parterze.
  Do placówki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 44. Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego ul. Wroniecka 14
  Zapewniamy asystę w poruszaniu się w przestrzeni naszego gmachu.
  Jeśli potrzebujesz wsparcia napisz: alicja.przybyszewska@bracz.edu.pl .
  Parter dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Z uwagi na to, że budynek posiada dwie pary drzwi, które mogą utrudniać swobodne poruszanie na wózku, przy drzwiach zewnętrznych zainstalowano dzwonek. Istnieje możliwość przywołania pracownika, który przytrzyma drzwi.
  Zbiory i eksponaty znajdują się na piętrze, budynek nie posiada windy osobowej.
  Istnieje możliwość zwiedzania wystaw czasowych, znajdujących się na parterze.
  Do placówki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 45. Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, ul. Gajowa 4/8
  Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  Placówka znajduje się na piętrze, budynek nie posiada windy.
  Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Najbliższe ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Gajowej oraz na parkingu Starego Zoo przy ul. Zwierzynieckiej.
  W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.
 46. Pałac w Sapowicach, ul. Bukowska 4
  Budynek dwupiętrowy, niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzą kilkunastostopniowe schody, wewnątrz nie ma windy.
  Przed pałacem znajdują się przeznaczone dla gości miejsca parkingowe.
  W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.