Organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli Biblioteki Raczyńskich w Norwegii

Organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli Biblioteki Raczyńskich w Norwegii

Rozpoznanie rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50000 PLN netto, na zadanie pod nazwą: Organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli Biblioteki Raczyńskich w Norwegii.

Dokumenty zaktualizowane:

Dokumenty:

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie kampanii reklamowej w internetowych mediach społecznościowych projektu “Sztuczna inteligencja w służbie książki” realizowanego w ramach Programu “Kultura”, Działanie 2 “Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021 roku.

Czytaj więcej “Rozeznanie rynku”
Rozpoznanie rynku

Rozpoznanie rynku

Przedmiotem zapytania jest organizacja wizyty studyjnej 2 przedstawicieli NORLA w Poznaniu w ramach projektu „Sztuczna inteligencja w służbie książki”, realizowanego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021 roku.

Czytaj więcej “Rozpoznanie rynku”