Biblioteka Raczyńskich

Sztuczna inteligencja
w służbie książki

o projekcie

Sztuczna inteligencja w służbie książki

Celem głównym projektu jest rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez podniesienie kompetencji pracowników bibliotek, przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi z dziedziny nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI) i wymiany dobrych praktyk wypracowanych wspólnie z partnerem z Norwegii.

Efektem projektu będzie księga dobrych praktyk, a jej wdrożenie w działalności Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu posłuży za swego rodzaju case study dla bibliotek w całym kraju. Efektem projektu będzie rozwój biblioteki jako instytucji budującej aktywne relacje pomiędzy czytelnikiem, twórcą i krytykiem literackim, rozwój przedsiębiorczości w wyniku realizacji projektu w partnerstwie ze start-upem z branży kreatywnej i kultury.


realizacja projektu

Aktualności


Rozpoznanie rynku

Rozpoznanie rynku

Rozpoznanie rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50.000,00 PLN netto na zadanie pod nazwą: “Dostawa materiałów promocyjnych związanych z książkomatami”.

Rozpoznanie rynku

Rozpoznanie rynku

Rozpoznanie rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50.000,00 PLN netto na zadanie pod nazwą: “Oklejanie książkomatów”.


Zapraszamy do współpracy

inteligentna biblioteka

Partnerzy projektu